امضای تفاهم نامه انجمن با اتاق بازرگانی ایران و امارات

انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی استان تهران عصر دیروز بتاریخ ۱۵ ابان ماه ۱۴۰۱ موفق به امضای تفاهم نامه ای ارزشمند با نماینده اتاق بازرگانی ایران و امارات شد.در این تفاهم نامه موضوعات مهمی از قبیل، برگزاری تورهای بازدید نمایشگاههای صنعت ساختمان با یارانه حمایتی سازمان توسعه تجارت،و همچنین ارائه مشاوره جهت حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های امارات و تسهیل در امر توسعه بازار هدف و فروش محصولات تولیدی ایرانی در صنعت ساختمان مطرح و گنجانده شده است.شایان ذکر است در راستای همین تفاهم نامه به عنوان اولین گام همکاری بین انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران و اتاق بازرگانی ایران و امارات،ایجاد ظرفیت جهت شرکت اعضای محترم انجمن جهت شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان دبی موسوم به (BIG5)international building & construction show ایجاد شده است.